HomeOver Dokter PolFoto's
Estiamed
Laser en Acupunctuur
Acupunctuur
Laser
Pijnbestrijding
Indicaties
Afslanken
Vergoeding
Contact
Indicaties

Indicaties acupunctuur en laser-acupunctuur

Acupunctuur en laser

Dokter Pol in Eindhoven werkt volgens een uniek concept, waarbij acupunctuur wordt gecombineerd met hoge intensiteit laserbehandeling. Juist door deze combinatiebehandeling is het mogelijk om vele klachten, waaronder chronische pijnklachten te behandelen, ook als de reguliere geneeskunde hier geen oplossing voor heeft. Ook bij artrose van bijvoorbeeld de knie hebben we zeer goede resultaten in combinatie met nieuwe lasertechnieken. De pijn is vaak al na 1 of 2 behandelingen flink afgenomen!

Anti-rookbehandeling

Met acupunctuur is het in de meeste gevallen mogelijk om de onthoudingsverschijnselen van het stoppen met roken te voorkomen of in sterke mate te onderdrukken. In het algemeen is één behandeling met acupunctuur hierbij voldoende. ook hiervoor kunt u met dokter Pol een
afspraak maken.

Acute pijn 


(bijvoorbeeld bij zweepslag, spit c.q. acute lumbago, kneuzing, c.q. contusie ook ribkneuzing, stijve nek, verstuiking, enkeldistorsie) wordt door dokter Pol meestal behandeld met hoge intensiteit laser (infrarood laser) in combinatie met laseracupunctuur en meestal geen naaldacupunctuur. De acupunctuurbehandeling is daardoor pijnloos en heel effectief. De duur van de klachten wordt meestal aanmerkelijk verkort! De pijn neemt meestal al direct af, mede doordat de zwelling sneller afneemt door de laserbehandeling. Door de juiste combinatie bij behandeling van acupunctuurpunten met laseracupunctuur is het effect nog beter.

Acute pijn die te lang blijft bestaan kan heel gemakkelijk chronisch worden. Verschillende mechanismen die tot chronische pijn kunnen leiden spelen hierbij een rol. Als bij rugpijn iemand moeilijk kan bewegen worden de spieren en gewrichten stijver en de spieren zwakker, waardoor het bewegen steeds moeilijker gaat. Door de pijn neemt de spierverkramping verder toe, waardoor de pijn nog erger wordt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Dit mechanisme speelt een rol bij vele soorten pijn. Bij een hernia (HNP), rughernia of nekhernia is de pijn vaak zo heftig dat bewegen maar heel beperkt mogelijk is. Door gebruik van pijnstillers lukt het soms de pijn te onderdrukken waardoor de patiënt kan blijven bewegen. Als dit niet lukt dan kan de combinatiebehandeling met hoge intensiteit laser en acupunctuur volgens ons unieke concept heel effectief zijn. Doordat het mogelijk kan worden in beweging te blijven kunnen de spieren door veel te bewegen getraind worden, wordt de rug in het geval van een rughernia sterker en minder kwetsbaar en kan de hernia herstellen. Het is hierbij vaak voldoende veel te gaan lopen, maar soms kan bij het bewegen begeleiding met fysiotherapie een goede optie zijn. 

In de medische vakliteratuur is bekend dat zo'n 80 % van alle hernia's spontaan herstelt. Het probleem is dat dit herstel vaak heel lang duurt en dat er een lange periode van pijn aan vooraf gaat. Door onze behandelingen kan de ziekteduur aanzienlijk worden verkort. Tegenwoordig wordt een
herniaoperatie (HNP-operatie) niet meer zo snel uitgevoerd, juist omdat de meeste hernia's spontaan herstellen. Ook blijkt bij vergelijking van groepen patienten met een hernia er geen significant verschil te bestaan tussen de groep die een herniaoperatie heeft ondergaan en de groep die conservatief is behandeld (dat wil zeggen zonder herniaoperatie).

Chronische pijn

Acupunctuur blijkt in veel gevallen een heilzaam effect te hebben op chronische pijnklachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, waaronder migraine, chronische nek- of rugklachten, tennisarm, rughernia, nekhernia (zie ook bij acute pijn) enzovoort. Zo reageert rugpijn maar ook nekpijn vaak heel snel op de combinatiebehandeling die we in de praktijk doen, ook als dit door artrose of z.g. spondylartrose wordt veroorzaakt. Zoals eerder genoemd zien we kniepijn door artrose vaak al na enkele behandelingen geheel of gedeeltelijk verdwijnen, vooral als er nog enig kraakbeen aanwezig is in de knie. Hielspoor dat chronische pijn kan geven is een goede indicatie. Zenuwpijn c.q. neuralgie zoals we dat vaak zien na gordelroos (herpes zoster) reageert meestal heel goed op acupunctuur. Ik heb al vele patiënten behandeld die al jaren vreselijke pijn hadden na een infectie met gordelroos (postherpetische pijn) en in een paar behandelingen van de pijn af waren, vooral ook
aangezichtspijn of trigeminusneuralgie, mensen die al van alles geprobeerd hadden zonder resultaat. Ik ken zelfs een patiënt met aangezichtspijn die zoveel pijn had dat hij ten einde raad zijn hele gebit heeft laten trekken, maar helaas zonder resultaat. Na behandeling met acupunctuur zijn de klachten helemaal verdwenen.

Hoofdpijn, ook migraine is een goede indicatie voor behandeling met acupunctuur. Heel vaak is hier ook sprake van een mengvorm van migraine en spanningshoofdpijn, spierspanningshoofdpijn. Als reaktie kan ook de nek pijn gaan doen door toenemende spierspanning in de nek. Mensen met chronische pijn doen vaak een beroep op een
pijncentrum of pijnpolikliniek/ centrum voor pijnbestrijding. Helaas heeft niet iedereen hier baat bij, zo blijkt in de praktijk. Door de multidisciplinaire aanpak op een pijnpoli wordt de patiënt door verschillende disciplines tegelijk behandeld. Meestal zit er in zo'n pijnteam een neuroloog, psycholoog, anesthesist en soms ook een acupuncturist. Pijn is namelijk een heel complex fenomeen. Vergeet niet dat bij chronische pijn mensen daar ook psychisch onder gebukt gaan met soms als gevolg zelfs een depressie, die op zich ook weer de pijn negatief kan beïnvloeden. Als mensen somber zijn hebben ze bovendien de neiging minder te bewegen waardoor spieren steeds verder verzwakken en de pijn verder kan toenemen. Overgewicht kan zo ook gemakkelijk ontstaan. Het is dan ook belangrijk deze vicieuze cirkel zo snel mogelijk te doorbreken.

Chronische vermoeidheid (Chronische moeheid, chronic fatigue syndrome, ook ME)
Ook chronische vermoeidheid, waarvoor ondanks medisch lichamelijk onderzoek geen oorzaak is gevonden door uw huisarts en/of specialist blijkt vaak gunstig te reageren op acupunctuur.

Hoofdpijn

Patiënten met hoofdpijn zien we veel in onze praktijk. Acupunctuur heeft vaak een heel gunstig effect op de verschillende vormen van hoofdpijn, ook bij
migraine. De site van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten geeft veel informatie over dit onderwerp (www.hoofdpijnpatienten.nl)

Indicaties

Er zijn vele indicaties te noemen waarbij behandeling met acupunctuur effectief kan zijn. In het algemeen komt het er op neer dat getracht wordt met de acupunctuurbehandeling het lichaam in een nieuw evenwicht te brengen, waarbij de symptomen langzaam en vaak voorgoed kunnen verdwijnen.
Hoewel de patient zich vaak presenteert met symptomen richt acupunctuur zich in feite op herstel van de gehele mens en niet alleen op losse symptomen.

 • fibromyalgie
 • artrose, ook van de kleine handgewrichten
 • whiplash
 • contractuur van Dupuytren in vroege fase
 • Sudeckse dystrofie
 • bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen
 • facialisparese
 • schouderpijn (ook PHS, tendinitis van de schouder)
 • slijmbeursontsteking, bursitis
 • pijnklachten van het bewegingsapparaat in het algemeen
 • hernia
 • pijn door artrose (veroorzaakt door het dunner en slechter worden van de kraakbeenbekleding van de gewrichten)
 • rugpijn
 • nekpijn
 • hielspoor
 • zweepslag
 • tenniselleboog
 • sportletsel, ook acuut,
 • kneuzingen van o.a. de ribben die nogal eens zeer pijnlijk kunnen zijn
 • verstuikte enkel
 • Postherpetische pijn (pijn na gordelroos, herpes zoster)
 • zenuwpijnen, neuralgie
 • hoofdpijn, migraine
 • bijholteontsteking, sinusitis (chronische sinusitis maar ook acute sinusitis)
 • rookverslaving
 • depressie
 • slaapstoornissen
 • urine-incontinentie
 • aambeien

  Uitleg per indicatie

  Maakt u gerust een 
  afspraak.

  www.dokterpol.com